Leernetwerk ‘Brede vorming’ 

05 maart 2019

Een leernetwerk biedt schoolleiders de ruimte om in een informele sfeer uitdagingen, dilemma’s, kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken met elkaar delen.

Tijdens de leernetwerken zorgen procesbegeleiders voor verbinding van de theorie met de praktijk, dat er gewerkt wordt met opdrachten gekoppeld aan de eigen leervraag en leveren experts een bijdrage. Zo ontwikkelen deelnemers nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen en biedt het leernetwerk ondersteuning bij het werken aan de eigen leervraag. Deelnemers breiden daarnaast hun (sociale) netwerk verder uit.

‘Brede vorming’

Hoe kunt u elke unieke leerling het maximale uit zichzelf laten halen en recht doen aan het ontwikkelen van zijn of haar unieke kwaliteiten, zodat je leerlingen maximaal kunt voorbereiden op de complexe samenleving? Hoe creëert u gelijke kansen voor leerlingen? Hoe vergroot u de ouderbetrokkenheid op school? En hoe geeft u aandacht aan de kwaliteiten van leerlingen en maakt u deze brede vorming voor iedereen inzichtelijk? Dit zijn vragen waarmee deelnemers aan het leernetwerk ‘Brede vorming’ aan de slag gaan.  

Drievoudige opdracht

Kansengelijkheid kunnen scholen bijvoorbeeld bevorderen door meer aandacht te hebben voor de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. En een manier om de kwaliteiten van leerlingen inzichtelijk te maken is bijvoorbeeld met een Plusdocument. Scholen kunnen dit document, naast het diploma, aan hun leerlingen meegeven. Competenties en activiteiten, zoals het volgen van een module ‘jong ondernemen, lidmaatschap van de leerlingenraad, maar ook bijvoorbeeld als een leerling een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft, kunnen hierin opgenomen worden.

De -drievoudige- brede opdracht van het onderwijs is tenslotte gericht op kwalificatie, socialisatie én persoonsvorming. Deze brede vormende taak van de school verdient de volle aandacht en het leernetwerk ‘Brede vorming’ biedt hiervoor tijd, ruimte en collegiale uitwisseling. Scholen die met en van collega-scholen willen leren, aan de hand van de leervraag van hun eigen school, nodigen we uit aan dit leernetwerk deel te nemen. 

Voor wie?

De leernetwerken zijn voor schoolleiders of teamleiders, in combinatie met een ander persoon vanuit de school. Zij delen met elkaar informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s, waarbij ze gefaciliteerd worden door een procesbegeleider en een digitaal platform. 

Wanneer?

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2019. De tijdstippen en locaties van de bijeenkomsten vinden plaats in overleg met collega-deelnemers.

Waar?

De locatie van de bijeenkomsten vinden plaats in overleg met de deelnemers.

Hoe?

  • Een externe procesbegeleider faciliteert de vijf bijeenkomsten.
  • Toegang tot een eigen digitaal platform, zodat deelnemers kennis en ervaringen tussentijds met elkaar kunnen delen.
     

Inzet

  • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten, ook al zijn er aan het leernetwerk geen kosten verbonden;
  • Een heldere ambitie voor de schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar de school voor staat;
  • Het vrijmaken van tijd en middelen om en binnen de school, zodat antwoorden op de leervraag ook in de praktijk gebracht kunnen worden;
  • Het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en als voorbeeld voor andere scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.
     

Vervolg

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond. Wel krijgen ze een vervolg in een nieuw programma dat momenteel wordt opgestart wordt. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit samen uit. In het programma staan eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie, centraal. Het programma verbindt en faciliteert op al die vlakken. De leernetwerken zijn onderdeel van dit programma.