Leernetwerk 'Flexibilisering van het onderwijs'

05 maart 2019

Een leernetwerk biedt schoolleiders de ruimte om in een informele sfeer uitdagingen, dilemma’s, kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken met elkaar delen.

Tijdens de leernetwerken zorgen procesbegeleiders voor verbinding van de theorie met de praktijk, dat er gewerkt wordt met opdrachten gekoppeld aan de eigen leervraag en leveren experts een bijdrage. Zo ontwikkelen deelnemers nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen en biedt het leernetwerk ondersteuning bij het werken aan de eigen leervraag. Deelnemers breiden daarnaast hun (sociale) netwerk verder uit.

'Flexibilisering van het onderwijs'

Hoe kun u flexibele leerwegen bieden én maatwerk bij de toetsmomenten, terwijl wet- en regelgeving vastliggen? En wat kunt u doen om het aantal zittenblijvers terug te dringen en welke visie ambieert u voor de lange termijn om zittenblijven te voorkomen?

Tijdens het leernetwerk ‘Flexibilisering van het onderwijs’ kunt u hiermee aan de slag, want in dit netwerk verkent u samen met collega’s het thema flexibilisering van het onderwijs aan de hand van uw ambities en kansen in wet- en regelgeving voor. U leert met en van uw collega-scholen aan de hand van de leervraag van uw school. 

Voor wie?

De leernetwerken zijn voor schoolleiders of teamleiders, in combinatie met een ander persoon vanuit de school. Zij delen met elkaar informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s, waarbij ze gefaciliteerd worden door een procesbegeleider en een digitaal platform. 

Wanneer?

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2019. De tijdstippen en locaties van de bijeenkomsten vinden plaats in overleg met collega-deelnemers.

De inschrijving is gesloten.

Waar?

De locatie van de bijeenkomsten vinden plaats in overleg met de deelnemers.

Hoe?

  • Een externe procesbegeleider faciliteert de vijf bijeenkomsten.
  • Toegang tot een eigen digitaal platform, zodat deelnemers kennis en ervaringen tussentijds met elkaar kunnen delen.

Inzet

  • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten, ook al zijn er aan het leernetwerk geen kosten verbonden;
  • Een heldere ambitie voor de schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar de school voor staat;
  • Het vrijmaken van tijd en middelen om en binnen de school, zodat antwoorden op de leervraag ook in de praktijk gebracht kunnen worden;
  • Het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en als voorbeeld voor andere scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.
     

Vervolg

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond. Wel krijgen ze een vervolg in een nieuw programma dat momenteel opgestart wordt. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit samen uit. In het programma staan eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie, centraal. Het programma verbindt en faciliteert op al die vlakken. De leernetwerken zijn onderdeel van dit programma.