Leernetwerk 'Flexibilisering van toetsing en examinering'

04 juli 2018

Er is al veel mogelijk wat betreft flexibel onderwijs in inhoud, vorm en organisatie. Op het gebied van afsluitende toetsing ervaren scholen minder flexibiliteit: de toetsmomenten voor het afronden van een (deel van een) opleiding liggen grotendeels vast. Toch biedt de huidige wetgeving voor afsluitende toetsing ruimte voor maatwerk: leerlingen kunnen eerder examen doen of vakken op een hoger niveau afronden. Ook buiten de centraal schriftelijke examens om zijn er mogelijkheden: de regie hiervoor ligt bij de school.

Het leernetwerk 'Flexibilisering van toetsing en examinering' staat open voor nieuwe aanmeldingen.

In het leernetwerk evalueert u met andere scholen het toetsbeleid van uw school. Zijn toetsen op uw school onderdeel van het leerproces van de leerling? Past uw toetsbeleid bij uw visie op leren? Sluiten PTA’s aan bij het meer flexibel onderwijs dat uw leerling volgt? En hoe zit dat op andere scholen? Naast het onder de loep leggen van uw eigen toetsbeleid verkent u met collega-scholen mogelijkheden voor flexibilisering van toetsing en examinering.

Het leernetwerk is een setting waar schoolleiders in een informele sfeer direct kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s met elkaar delen. In de leernetwerken zorgen procesbegeleiders voor een koppeling van theorie en praktijk, dat er gewerkt wordt met intensieve en actieve opdrachten en voor input van experts. Deelnemers ontwikkelen nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen. Het netwerk biedt ondersteuning bij het werken aan de leervraag en breidt het (sociale) netwerk van de deelnemer uit.


Voor wie: Schoolleiders; u kunt per bijeenkomst één iemand meenemen van uw school (andere schoolleider, onderwijsontwikkelaar, docent etc.).

Wanneer: Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2018. Het leernetwerk is voor de zomervakantie twee keer samengekomen. Nieuwe bijeenkomsten staan gepland voor 10 september, 5 november en 10 december van 09:30 uur tot 12.30 uur.

Waar: De locatie wordt in overleg met de deelnemers vastgesteld. Dit kan op de scholen van de deelnemers of ergens centraal in Nederland zijn.

Wat krijgt u van ons: Indien u deelneemt aan een leernetwerk, bieden wij u het volgende:

  • Het leernetwerk wordt procesmatig gefaciliteerd door een procesbegeleider.
  • Iedere deelnemende school kan een verzoek indienen voor extra ondersteuning (gefaciliteerd) door de VO-raad.
  • Een digitaal platform om kennis en ervaringen tussentijds met het leernetwerk te delen.


Wat vragen wij van u: Aan deelname aan het leernetwerk zijn geen kosten verbonden. Wel vragen wij:

  • aanwezigheid bij alle bijeenkomsten;
  • de ambitie voor schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar de school voor staat;
  • het vrijmaken van tijd en middelen om binnen de school de antwoorden op uw leervraag ook in de praktijk te brengen;
  • het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en voorbeeld voor scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.


Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het formulier. Voor vragen kunt u contact opnemen met maatwerk@vo-raad.nl.