Leernetwerk 'Lerende cultuur en kwaliteitszorg'

05 maart 2019

Een leernetwerk biedt schoolleiders de ruimte om in een informele sfeer uitdagingen, dilemma’s, kennis en ervaringen over specifieke vraagstukken met elkaar delen.

Tijdens de leernetwerken zorgen procesbegeleiders voor verbinding van de theorie met de praktijk, dat er gewerkt wordt met opdrachten gekoppeld aan de eigen leervraag en leveren experts een bijdrage. Zo ontwikkelen deelnemers nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen en biedt het leernetwerk ondersteuning bij het werken aan de eigen leervraag. Deelnemers breiden daarnaast hun (sociale) netwerk verder uit.

'Lerende cultuur en kwaliteitszorg'

Scholen werken gericht aan schoolontwikkeling. Zorg voor kwaliteit is daarbij een belangrijk onderdeel. Als kwaliteitszorgmedewerker en schoolleider draag je hieraan bij, maar welke rol is weggelegd voor docenten, teamleiders en het ondersteunend personeel? En wat vraagt dit van de cultuur op de school?   

Met het leernetwerk ‘Lerende cultuur en kwaliteitszorg’ onderzoeken we de relatie tussen de zorg voor kwaliteit en de cultuur binnen een school. We proberen zicht te krijgen op knelpunten en kansen, die de kwaliteit kunnen verslechteren of juist doen toenemen. 

Voor wie?

De leernetwerken zijn voor schoolleiders of teamleiders, in combinatie met een ander persoon vanuit de school. Zij delen met elkaar informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s, waarbij ze gefaciliteerd worden door een procesbegeleider en een digitaal platform. 

Wanneer?

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2019, met een startbijeenkomst op 18 april 2019. De tijdstippen en locaties van de overige bijeenkomsten vinden plaats in overleg met collega-deelnemers.

De inloop met lunch is van 12.30 uur tot 13.15 uur. Daarna volgt van 13.15 uur tot 13.30 een plenaire opening.  Het programma is afgelopen om 16.00 uur.

De inschrijving is gesloten. 

Waar?

De startbijeenkomst van het leernetwerk ‘Lerende cultuur en kwaliteitszorg’ vindt plaats bij UCK, Domplein 4, Utrecht. De vervolgbijeenkomsten vinden in overleg plaats op de scholen van de deelnemers.

Hoe?

  • Een externe procesbegeleider faciliteert de vijf bijeenkomsten.
  • Toegang tot een eigen digitaal platform, zodat deelnemers kennis en ervaringen tussentijds met elkaar kunnen delen.
     

Inzet

  • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten, ook al zijn er aan het leernetwerk geen kosten verbonden;
  • Een heldere ambitie voor de schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar de school voor staat;
  • Het vrijmaken van tijd en middelen om en binnen de school, zodat antwoorden op de leervraag ook in de praktijk gebracht kunnen worden;
  • Het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en als voorbeeld voor andere scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.
     

Vervolg

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond. Wel krijgen ze een vervolg in een nieuw programma dat momenteel opgestart wordt. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit samen uit. In het programma staan eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie, centraal. Het programma verbindt en faciliteert op al die vlakken. De leernetwerken zijn onderdeel van dit programma.