Wilt u (meer) werk maken van formatief evalueren? De VO-raad en SLO organiseren – in samenwerking met PLEXS – vanaf maart 2017 leernetwerken Formatief Evalueren. Deze netwerken zijn inmiddels volgeboekt, aanmelden kan niet meer.

Steeds meer leraren en scholen geven concreet vorm aan formatieve evaluatie binnen hun eigen school- en lespraktijk. Formatieve evaluatie is een vorm waarbij de toetsing veel meer benut wordt als een onderdeel van het leerproces: leerlingen mogen fouten maken en krijgen feedback om hun leren te verbeteren. Dit stelt de scholen in staat om de ontwikkeling van leerlingen beter te volgen, meer maatwerk te bieden en de motivatie van leerlingen én leraren te verhogen. Maar hoe vult u als school een schoolbrede formatieve aanpak concreet in? Welke activiteiten zijn daarvoor nodig op het niveau van school- en teamleiding, en op vaksectie-, docent- en curriculumniveau? En hoe neemt u leerlingen en ouders zo goed mogelijk mee in deze formatieve aanpak? Tijdens de leernetwerken Formatief Evalueren gaan scholen concreet aan de slag met deze vragen.

Beide netwerken bestaan uit een reeks van vijf bijeenkomsten:

  • Leernetwerk 1: werkt aan een schoolbrede visieontwikkeling en inbedding op het gebied van formatieve evaluatie. Dit netwerk is voor scholen waar al initiatieven van individuele leraren en/of vaksecties plaatsvinden. Let op: dit netwerk is vol, de aanmelding is gesloten.
  • Leernetwerk 2: werkt aan verdere professionalisering op het gebied van formatieve evaluatie. Dit netwerk is specifiek voor scholen die al aantoonbaar aan de slag zijn met formatieve evaluatie en nu willen werken aan een gevorderde visie- en beleidsontwikkeling. Let op: dit netwerk is vol, de aanmelding is gesloten.


In beide leernetwerken staat het leren van en met elkaar centraal, met als leidraad de inbedding van formatieve evaluatie in de eigen onderwijspraktijk. De leernetwerken worden begeleid door een procesbegeleider vanuit de VO-raad en een inhoudelijk expert vanuit SLO. In de periode tussen de bijeenkomsten werkt u (met uw school) aan het realiseren van de gezamenlijk gestelde doelen en is er in overleg begeleiding en advies op maat door SLO. 

Meer over de leernetwerken

Het leernetwerk is een setting waar schoolleiders in een informele sfeer direct kennis en informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s met elkaar delen. Onder begeleiding van een procesbegeleider ontwikkelen deelnemers nieuwe inzichten, oplossingen en/of werkwijzen. Het netwerk biedt ondersteuning bij het werken aan de leervraag en breidt het (sociale) netwerk van de deelnemer uit.

Voor wie?
Schoolleiders en teamleiders, maximaal twee deelnemers per school. Deelname van een schoolleider is verplicht. In beide leernetwerken is plaats voor maximaal tien scholen.

Wanneer?
De leernetwerken bestaan uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2017 en starten in maart. De eerste bijeenkomst vindt plaats in de week van 13-17 maart. De overige bijeenkomsten vinden plaats in april, juni, september en november.

Waar?
De eerste bijeenkomst vindt plaats in Utrecht en wordt gefaciliteerd door de VO-raad en SLO. De overige vier bijeenkomsten vinden plaats op de scholen van de deelnemers.

Wat krijgt u van ons?
Naast een procesbegeleider van de VO-raad die elke bijeenkomst in goede banen leidt, zorgt SLO in elke bijeenkomst voor inhoudelijke expertise. Daarnaast kan elke school gebruik maken van extra ondersteuning door SLO voor de eigen schoolcontext. Bijvoorbeeld in de vorm van een inhoudelijke verdiepingsbijeenkomst op vaksectieniveau, een visitatie of een schoolbrede brainstorm- of uitwisselingsbijeenkomst.

Wat vragen wij van u?
Aan deelname aan het leernetwerk zijn geen kosten verbonden. Wel vragen we:

  • de ambitie voor een schoolbrede inbedding en aanpak van de formatieve evaluatie, waarbij schoolleiding én leraren van meerdere vaksecties betrokken zijn;
  • het vrijmaken van tijd en middelen binnen de school om de formatieve evaluatie schoolbreed te ontwikkelen en te implementeren, zowel op school- als op vakniveau;
  • aanwezigheid tijdens de vijf bijeenkomsten van minimaal één schoolleider en collega (bijvoorbeeld een teamleider, onderwijsontwikkelaar, kwaliteitsmedewerker etc.);
  • het bijhouden van een zogenaamd groeiportfolio. Een document waarbij de school zelf én scholen van elkaar zicht krijgen op de doorgemaakte ontwikkeling;
  • het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en voorbeeld voor scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.


Vragen

Heeft u verdere vragen? Neem dan contact op met maatwerk@vo-raad.nl.