Leernetwerken over eigentijds toekomstgericht onderwijs in een professionele schoolorganisatie: inschrijving geopend

06 maart 2019

De inschrijving voor de leernetwerken is geopend. Tijdens de leernetwerkbijeenkomsten delen schoolorganisaties doelgericht hun ervaringen, lessen en expertise met elkaar en bedenken deelnemers samen oplossingen voor werkgerelateerde problemen.

Leernetwerken

In 2019 organiseert de VO-raad, in samenwerking met Schoolinfo, leernetwerken over een aantal inhoudelijke thema’s die aansluiten bij eigentijds en toekomstgericht onderwijs in een professionele schoolorganisatie. Zo worden deelnemende scholen door de informele sfeer van het leernetwerk uitgedaagd om van en met elkaar te leren rondom een specifiek vraagstuk en/ of thema. Je kunt je nu aanmelden voor één van de vier leernetwerken:

1. Leernetwerk 'Brede vorming'
2. Leernetwerk 'Flexibilisering van het onderwijs'
3. Leernetwerk 'Anders organiseren en ontwikkeltijd'
4. Leernetwerk 'Lerende cultuur en kwaliteitszorg'

Mocht jouw ontwikkelvraag er niet bij staan maar heb je wel een vraag die thuishoort in een leernetwerk, dan worden wij graag op de hoogte gebracht via deze aanmeldlink. Mogelijk dat wij alsnog een leernetwerk kunnen inrichten rondom jouw specifieke vraag. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met maatwerk@vo-raad.nl.

Samen aan de slag

Tijdens de leernetwerkbijeenkomsten delen schoolorganisaties doelgericht hun ervaringen, lessen en expertise met elkaar en bedenken deelnemers samen oplossingen voor werkgerelateerde problemen. Ervaringen worden zo breder toegankelijk gemaakt en scholen stimuleren elkaar in het realiseren van hun eigen ambitie. Daarmee dragen ze bij aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs in een professionele schoolorganisatie. 

Voor wie?

De leernetwerken zijn voor schoolleiders of teamleiders, in combinatie met een ander persoon vanuit de school. Zij delen met elkaar informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s, waarbij ze gefaciliteerd worden door een procesbegeleider en een digitaal platform. 

Wanneer?

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2019, inclusief een gezamenlijke startbijeenkomst op 18 april 2019. De tijdstippen en locaties van de overige bijeenkomsten vinden plaats in overleg met collega-deelnemers.

Waar?

De locatie van de gezamenlijke startbijeenkomst wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. De andere vier bijeenkomsten vinden plaats op de desbetreffende scholen van de deelnemers.

Hoe?

  • Een externe procesbegeleider faciliteert de vijf bijeenkomsten.
  • Toegang tot een eigen digitaal platform, zodat deelnemers kennis en ervaringen tussentijds met elkaar kunnen delen.
     

Inzet

  • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten, ook al zijn er aan het leernetwerk geen kosten verbonden;
  • Een heldere ambitie voor de schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar de school voor staat;
  • Het vrijmaken van tijd en middelen om en binnen de school, zodat antwoorden op de leervraag ook in de praktijk gebracht kunnen worden;
  • Het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en als voorbeeld voor andere scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.
     

Vervolg

De projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 zijn afgerond. Wel krijgen ze een vervolg in een nieuw programma dat momenteel opgestart wordt. De VO-raad en Schoolinfo voeren dit samen uit. In het programma staan eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor iedere leerling, in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie, centraal. Het programma verbindt en faciliteert op al die vlakken. De leernetwerken zijn onderdeel van dit programma.