Leerresultaten burgerschapsonderwijs monitoren via ‘Burgerschap Meten’

25 mei 2022

Scholen kunnen zich dit voorjaar weer aanmelden om gebruik te maken van ‘Burgerschap Meten’, een door de UvA ontwikkeld meetinstrument om de resultaten van het burgerschapsonderwijs te monitoren.

De nieuwe burgerschapswet, die sinds dit schooljaar geldt, vraagt van scholen de resultaten van het burgerschapsonderwijs te meten. Scholen zijn vrij om te kiezen hoe zij dat doen. Dit kan bijvoorbeeld via een portfolio of via een gestandaardiseerd meetinstrument. Momenteel kunnen scholen hierbij gebruikmaken van het instrument ‘Burgerschap Meten’. Naar verwachting zullen de komende jaren meer gestandaardiseerde instrumenten ontwikkeld worden. 

Hoe vindt de meting plaats?

Scholen die de resultaten van het burgerschapsonderwijs willen monitoren via ‘Burgerschap Meten’, kunnen zich hiervoor aanmelden via Lianne Hoek (l.h.m.hoek@uva.nl) of de website Socialekwaliteitonderwijs.nl

Zij kunnen vervolgens zelf een online vragenlijst afnemen, op een zelf gekozen datum (tot de zomervakantie). Het instrument is bestemd voor leerlingen in de leerjaren 1, 2 en 3. 

Na afloop ontvangen scholen een rapportage over de leeropbrengsten, waarbij de resultaten ook kunnen worden vergeleken met de uitkomsten van andere scholen. 

Scholen die eerst meer willen weten, kunnen zich via het contactformulier op Socialekwaliteitonderwijs.nl ook aanmelden voor een vrijblijvend webinar, waar het instrument wordt gedemonstreerd en wordt toegelicht hoe de resultaten kunnen worden gebruikt.

Trajecten na de zomer: aan de slag met de resultaten 

Na de zomer starten trajecten voor scholen die, samen met andere scholen en experts, willen werken aan het gebruik van de resultaten van de metingen voor de ontwikkeling van hun burgerschapsonderwijs. Interesse hierin kan ook worden doorgegeven via het contactformulier.