Leraren en schoolleiders uit de startblokken voor nieuw curriculum

08 maart 2018

Op 8 maart zijn in Amersfoort ruim 400 mensen uit het primair en voortgezet onderwijs bij elkaar gekomen voor de aftrap van Curriculum.nu. In dit traject buigen het komend jaar 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten leren om goed voorbereid aan hun toekomst te beginnen. Dit gebeurt in teams voor negen leergebieden. De startdag, waar ook minister Slob bij aanwezig was, stond onder andere in het teken van de eerste kennismaking tussen de ontwikkelteams en ontwikkelscholen per leergebied.

Leraren en schoolleiders krijgen een centrale rol bij het herzien van het curriculum. Zij buigen zich de komende periode binnen de ontwikkelteams tijdens zogenaamde ontwikkelsessies over de negen leergebieden: Burgerschap, Digitale geletterdheid, Engels/moderne vreemde talen, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij. Tussen de sessies delen de teams de tussenproducten met de ontwikkelscholen die aan hun team gekoppeld zijn, om feedback te krijgen. Ook zullen de teams feedback verzamelen van o.a. leerlingen, ouders, vakverenigingen, het vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De opbrengst vormt de basis voor de actualisatie van het curriculum.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: "Het is belangrijk werk wat deze teams van leraren en schoolleiders gaan verrichten en het is mooi dat zij nu van start kunnen gaan. We werken in het onderwijs hard aan de ontwikkeling naar eigentijds onderwijs, met meer gemotiveerde leerlingen. Deze integrale herziening van het curriculum kan daar fors aan bijdragen. Het biedt de kans om de aansluiting tussen onderwijssectoren te versterken, meer ruimte te creëren voor maatwerk en verdieping en tot een betere balans te komen tussen kennisontwikkeling en persoons- en maatschappelijke vorming. Wij zullen er alles aan doen om te zorgen dat de ontwikkelteams zo goed mogelijk hun werk kunnen doen. Ik wens hen veel succes!"

Minister Slob prees tijdens de bijeenkomst de rol van leraren in dit traject. Hij riep iedereen op om de leraren de kans te geven om hun opdracht ongestoord te kunnen doen. ‘’Nederland heeft 17 miljoen bondscoaches, dat zult u wel gaan merken. Ik vind het belangrijk dat u in rust uw werk kunt doen. Ik sta achter u, maar ga ook voor u staan.’’

De organisatie van het ontwikkeltraject is in handen van de Coördinatiegroep, die uit een brede onderwijscoalitie bestaat: de VO-raad, de PO-Raad, AVS, het LAKS, Ouders & Onderwijs en de Onderwijscoöperatie. Deze partijen worden inhoudelijk ondersteund door SLO. Het resultaat van het ontwikkeltraject zal in het voorjaar van 2019 aan minister Slob worden aangeboden.