Lerarenbeurs weer aan te vragen tot 30 juni

04 april 2019

Leraren kunnen tussen 1 april en 30 juni 2019 weer een lerarenbeurs aanvragen om een bachelor- of masteropleiding, een post-initiële masteropleiding of een premaster- of schakelprogramma te volgen. Zo kunnen zij hun deskundigheid vergroten of zich (verder) specialiseren.

Met de lerarenbeurs kunnen leraren investeren in hun eigen verdere professionalisering. Dit is niet alleen verrijkend voor de leraar zelf, maar kan ook bijdragen aan de schoolontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op een school.

Leraren ontvangen een financiële tegemoetkoming voor collegegeld en studie- en reiskosten. Daarnaast kan het schoolbestuur subsidie krijgen om de leraar studieverlof te geven en een vervanger aan te stellen.

Meer informatie en beurs aanvragen 

Meer informatie over onder meer de voorwaarden is te vinden op de website van DUO. Hier vindt u ook het aanvraagformulier.

De beurs kan worden aangevraagd door bevoegde leraren in het primair tot en met het hoger beroepsonderwijs. De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Het is niet mogelijk om een beurs aan te vragen voor een post-hbo-opleiding.

Leraren kunnen een lerarenbeurs aanvragen voor maximaal drie jaar. De beurs moet wel elk jaar opnieuw worden aangevraagd, omdat de subsidie voor studiekosten en voor studieverlof telkens voor één studiejaar wordt toegekend. Om de beurs te houden moeten er elk jaar minimaal 15 studiepunten gehaald worden.