Live te volgen: presentatie Sectorrapportages 2022

02 november 2022

Op donderdag 10 november 2022 presenteren de voorzitter van de PO-Raad, Freddy Weima, en de voorzitter van de VO-raad, Henk Hagoort, de Sectorrapportages PO en VO 2022 aan de Vaste Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. Zij doen dit samen met bestuurders Ewald van Vliet (Lucas Onderwijs) en Ingrid Sluiter (SKPO).

Na de presentatie is de nieuwe Sectorrapportage VO online te lezen via vo-raad.nl/sectorrapportage. Voor het primair onderwijs is de rapportage te lezen op poraad.nl/sectorrapportage Let op: tot 10 november 12:30 uur zie je daar nog de Sectorrapportages PO/VO 2021.

Over de sectorrapportages

In de sectorrapportages laten de raden op basis van openbare cijfers rond thema’s als het lerarentekort, onderwijs op maat, kansenongelijkheid, en financiële reserves zien hoe het primair en voortgezet onderwijs er voor staan. We vertellen ook welke oplossingsrichtingen we zien om vraagstukken als verouderde en ongezonde huisvesting en het lerarentekort aan te pakken, en de kansen voor kinderen te vergroten.

In gesprek

De raden maken deze sectorrapportages omdat we het belangrijk vinden te laten zien hoe het onderwijs zich ontwikkelt en hoe de scholen het onderwijsgeld dat de samenleving ter beschikking stelt besteden. We gaan graag met leraren, ouders, leerlingen, en politici in gesprek over hoe we samen het beste kunnen zorgen voor goed en passend onderwijs.