LOB Monitor: waar staat uw school en waar heeft u behoefte aan?

Waar staat uw school op het gebied van loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en aan welke ondersteuning heeft uw school behoefte? De LOB-monitor - die het Expertisepunt LOB deze week per mail naar scholen heeft gestuurd - biedt u dé kans om dit aan te geven. Met uw input krijgt het Expertisepunt een overzicht van de LOB-praktijk op de scholen en kan het haar ondersteuningsaanbod verder aanscherpen, zodat zij scholen nog beter van dienst kan zijn.

Graag wil het Expertisepunt alle onderwijsprofessionals die bij LOB zijn betrokken daarom vragen om vóór 17 maart de monitor in te vullen. Dit duurt maximaal 10 minuten. 

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem; de resultaten zijn op geen enkele wijze te herleiden tot personen en scholen.

Over de LOB Monitor

De LOB Monitor wordt in opdracht van het Expertisepunt LOB uitgevoerd door het onderzoeksbureau AO Consult. Alle vmbo-, havo/vwo- en mbo-scholen in Nederland hebben al per mail het verzoek gekregen de vragenlijsten in te vullen. In 2019 wordt opnieuw een onderzoek uitgevoerd.

Voor de zomervakantie van 2018 wordt op de website van het Expertisepunt LOB een samenvatting van de eerste meting van het onderzoek gepubliceerd.

Vragen of opmerkingen?

Indien u vragen heeft over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met het onderzoeksbureau (AO  Consult) via het telefoonnr 078-7502668. U kunt vragen naar Anja Zijlstra, Mieke Zijlstra of Judith de Ruijter.