Maandelijks onderzoek naar effecten van coronavirus op onderwijs

12 november 2020

In opdracht van het ministerie van onderwijs start vanaf 16 november een peilingsonderzoek naar de gevolgen van covid-19 voor het primair en voortgezet onderwijs. Doel van het onderzoek is zicht houden op de continuïteit van het onderwijs, en tijdig knelpunten signaleren zodat maatregelen kunnen worden genomen als dit nodig is. Het onderzoek bestaat uit zes peilingen die in de periode november 2020 t/m april 2021 worden afgenomen.

Maandag 16 november ontvangen alle schoolvestigingen in het voortgezet onderwijs per e-mail een uitnodiging van Oberon om deel te nemen aan de eerste peiling (november) uit het onderzoek. Ook alle vestigingen uit het speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs ontvangen een uitnodiging en in het primair onderwijs ontvangt een aselecte groep van schoolvestigingen de uitnodiging. De VO-raad roept scholen op om op deze uitnodiging in te gaan, zodat er zicht komt op de landelijke situatie als het gaat om lesuitval, de doorgang van schoolexamens, achterstanden en knelpunten waar scholen op dit moment tegenaan lopen.  Het invullen van de vragenlijkst kost 5 tot 10 minuten van uw tijd.

Maandelijkse rapportage

Per 15 oktober 2020 is het ‘meldpunt schoolsluiting’ vanwege corona geopend. Bij dit meldpunt wordt geregistreerd hoeveel scholen of vestigingen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. Het peilingsonderzoek zorgt voor aanvullende kwalitatieve informatie. Deze  informatie wordt samen met de informatie uit het meldpunt gebruikt voor een maandelijkse rapportage die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft inzichten in trends en ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen.