Maatwerkbekostiging onderwijs aan Oekraïense leerlingen

03 april 2022

Scholen die onderwijs verzorgen voor Oekraïense leerlingen, kunnen vanaf nu maatwerkbekostiging aanvragen. Hiervoor worden scholen gevraagd maandelijks door te geven aan hoeveel nieuwkomers ze lesgeven. Ze krijgen vervolgens bekostiging op maat. Deze regeling komt aanvullend op de bestaande bijzondere bekostiging voor nieuwkomersonderwijs. Dit heeft het ministerie van OCW op 4 april bekendgemaakt.

De VO-raad is blij met deze maatregel. We zien dat het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel verandert; de reguliere regeling waarbij de nieuwkomersbekostiging vier keer per jaar (op basis van vier peildata) wordt uitgekeerd aan scholen, voldoet in deze situatie niet. Met de nieuwe afspraken wordt de bekostiging voor scholen beter op maat. 

OCW zal verder ook kijken of de bewijslast voor de datum binnenkomst in Nederland kan worden aangepast. Omdat niet alle vluchtelingen zich registreren in BRP kan niet voor alle Oekraïense leerlingen deze datum gebruikt worden. Gezocht wordt naar een alternatief.  

 

Eerste tijdelijke onderwijsvoorzieningen van start 

Op verschillende locaties in het land zijn maandag 4 april tijdelijke onderwijsvoorzieningen gestart voor leerlingen uit Oekraïne. Minister Wiersma openende onder meer voorzieningen in Arnhem en Ederveen.
 
Deze tijdelijke onderwijsvoorzieningen worden opgezet in regio’s waar in de bestaande nieuwkomersscholen of speciale klassen onvoldoende plek is. Leerlingen krijgen hier les in de Nederlandse taal en vaklessen; daarnaast is er aandacht voor hun mentale welzijn en krijgen ze bijvoorbeeld ondersteuning bij het verwerken van trauma’s en sportlessen. De tijdelijke voorzieningen blijven in ieder geval tot de zomer open. 

Lees ook het bericht van de Rijksoverheid.