Meedenken over de ontwikkeling van de po/vo benchmark?

08 januari 2020

Wanneer doe je het als school goed? En hoe maken we dit inzichtelijk? Hoe kunnen we schoolbesturen met elkaar vergelijken? Deze en andere vragen staan centraal in de werkgroepen benchmark die op woensdag 12 februari (werkgroep onderwijs) en vrijdag 14 februari (werkgroep bedrijfsvoering en financiën) van start gaan. De VO-raad zoekt bestuurders, controllers en stafmedewerkers die willen bijdragen aan de inrichting van de benchmark.

De po/vo benchmark vergelijkt aspecten van onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en inzet van middelen van alle schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Zij kunnen op die manier van elkaar leren. Met behulp van de benchmark kunnen schoolbesturen een rijker gesprek voeren met schoolteams, GMR, ouders en leerlingen. Dat helpt bij de verantwoording richting intern toezicht en de Onderwijsinspectie. Ook geeft de benchmark een beeld van de sector als geheel en helpt het bij het proactief uitdragen van een eigen verhaal richting maatschappij en politiek.

Werksessies samenstellen benchmark

Vanaf februari gaan twee werkgroepen van start rond de thema’s onderwijskwaliteit en bedrijfsvoering & financiën. Per thema komen de werkgroepen twee keer bij elkaar. In de werkgroepen wordt de basis gelegd voor een benchmark waar schoolbesturen op termijn de voor hen relevante inzichten uit kunnen halen. De sessies worden georganiseerd door de VO-raad, PO-Raad en externe experts. Een korte vragenlijst maakt onderdeel uit van de voorbereiding.

Wilt u meewerken aan de benchmarkthema’s onderwijskwaliteit of bedrijfsvoering & financiën en bent u beschikbaar op beide data? Meld u dan nu aan met het online aanmeldformulier. Meer weten over de werksessies? Mail dan Lizette Schoenmaker.

Werkgroep Onderwijs

  • Woensdag 12 februari 2020 van 13:00 -17.00 uur. Locatie: Aristo in Lunetten.
  • Woensdag 4 maart 2020, van 13:00-17:00 uur. Locatie: Eenhoorn in Amersfoort.
     

Werkgroep Bedrijfsvoering en financiën

  • Vrijdag 14 februari 2020, van 9:30-13:00 uur. Locatie: Aristo in Lunetten.
  • Vrijdag 6 maart 2020, van 9:30-13:00 uur. Locatie: Eenhoorn in Amersfoort.
     

Leden van VO-raad stemden tijdens de ALV in met de ontwikkeling van een benchmark voor het primair en voortgezet onderwijs, ontwikkeld door de sectoren zelf. Een waardevolle benchmark komt immers alleen tot stand als de sector zelf aan het stuur zit en over de invulling gaat. Daarom is de VO-raad op zoek naar bestuurders, controllers en stafmedewerkers die willen bijdragen aan de inrichting van de benchmark. De benchmark wordt samen met bestuurders uit het primair onderwijs ontwikkeld.

Animatievideo Benchmark primair en voortgezet onderwijs