Meedingen naar de Lang Leve de Liefde Award?

30 oktober 2019

In de Week van de Liefde (10-14 februari 2020) wordt voor de vijfde keer de Lang Leve de Liefde Award uitgereikt aan scholen die uitblinken in lessen en beleid rond relaties en seksualiteit. Scholen die kans willen maken op de award, kunnen zich tot 7 december aanstaande aanmelden.

De award wordt uitgereikt in vier categorieën: voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en praktijkonderwijs. In aanmerking komen scholen die:

  • structureel lesgeven over het thema ‘relaties en seksualiteit’;
  • zich onderscheiden in lessen en beleid over seksualiteit, seksuele diversiteit en wensen en grenzen;
  • gebruikmaken van erkende lesprogramma’s, zoals het lespakket Lang Leve de Liefde;
  • aandacht besteden aan de pijlers van Gezonde School (beleid, educatie, signalering en omgeving).
     

Uit de inzendingen worden per schooltype drie scholen genomineerd. De winnende school per schooltype krijgt tijdens de Week van de Liefde de award en daarnaast een prijs uitgereikt. Voor de genomineerde scholen is er een oorkonde en een verrassingspakket. Genomineerde scholen worden daarnaast breed onder de aandacht gebracht als inspirerend voorbeeld voor andere scholen. Er is ook kans op een aanmoedigingsprijs voor scholen die al goed op weg zijn. 

Alle scholen die een inzending doen, krijgen feedback waarom ze wel/niet genomineerd zijn en tips hoe ze het thema (nog) beter kunnen integreren op school. Ook krijgen ze advies om eventueel een aanvraag te doen voor het themacertificaat relaties en seksualiteit van de Gezonde School

De Lang Leve de Liefde Award 2020 is in het leven geroepen door Soa Aids Nederland en Rutgers.

Inzenden

Scholen die kans willen maken op de award, kunnen zich tot 7 december 2019 aanmelden via de website van Soa Aids Nederland en Rutgers. De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit professionals werkzaam in preventie, onderzoek en onderwijs op het gebied van seksuele gezondheid en seksuele vorming.