Meer duidelijkheid over verrekening BTW bij detachering samenwerkingsverband

08 februari 2023

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft veelgestelde vragen beantwoord om de onduidelijkheid weg te nemen over de btw-plicht van samenwerkingsverbanden.

In het verleden was het tussen onderwijsinstellingen onderling onder strikte voorwaarden mogelijk om personeel zonder verrekening van btw uit te wisselen. Tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en scholen (schoolbesturen) is dat sinds december 2018 niet meer vanzelfsprekend omdat de regels voor de vrijstelling met betrekking tot het detacheren van personeel zijn aangescherpt. Gevolg was dat er in veel gevallen btw in rekening moest worden gebracht.

Om de gevolgen hiervan te compenseren ontvangen de samenwerkingsverbanden vanaf 2022 een btw-compensatie voor het inlenen van personeel. Hierdoor is de bekostiging van samenwerkings-verbanden met € 13 per leerling opgehoogd.

Er circuleren echter diverse berichten in de onderwijspraktijk waarom btw in rekening brengen bij detacheringen niet nodig zou zijn. Onlangs hebben wij vanuit een overleg met de ministeries van Financiën en OCW helderheid gekregen over het wel of niet in rekening brengen van de btw. Dit is uitgewerkt in de bovengenoemde FAQ (veelgestelde vragen en antwoorden). Of deze uitwerking van het wel of niet in rekening brengen van btw leidt tot een ander inzicht over of een andere verdeling van een compensatie zal de komende tijd duidelijk moeten worden.