Meer kennis opdoen over informatiebeveiliging en privacy?

05 februari 2020

Wilt u meer kennis opdoen over hoe uw school op een goede en veilige manier kan omgaan met (persoons)gegevens, en op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen op dit vlak? Meld u dan aan voor de werkgroep IBP.

Informatiebeveiliging en privacy (IBP) is een thema dat vrijwel alle processen binnen de school raakt en is door de jaren heen ook een steeds grotere rol gaan spelen in het onderwijs. Door de almaar groeiende hoeveelheid digitale leermiddelen zijn er meer privacygevoelige gegevens in omloop. Bovendien bevat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) striktere regels voor het omgaan en verwerken van persoonsgegevens. Hierdoor is er een sterke behoefte aan meer kennis over informatiebeveiliging en privacy. De werkgroep IBP biedt ondersteuning op dit vlak aan IBP-verantwoordelijken binnen de school.

Over de werkgroep

De werkgroep IBP – een initiatief van de VO-raad in samenwerking met Kennisnet – komt ongeveer vier keer per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van IBP in het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er casussen uit de praktijk aan de werkgroep IBP voorgelegd.

De werkgroep IBP buigt zich hierbij over de AVG en alle relevante thema’s op het vlak van IBP. Denk aan verwerkersovereenkomsten, de Aanpak IBP, het uitvoeren van DPIA’s en het toetsingskader etc.

De werkgroep staat open voor alle stafmedewerkers/coördinatoren/privacy officers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en uitvoeren van het IBP-beleid.

Praktisch

De vergaderingen vinden plaats bij de VO-raad in Utrecht.