Meld uw regio aan als inspiratieregio ‘aansluiting onderwijs-zorg-jeugdhulp’

08 juli 2019

De coalitie 'Onderwijs-jeugd-zorg' - waar ook de VO-raad deel van uitmaakt - is op zoek naar regio’s* en gemeenten die al in de praktijk aan de slag zijn met het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp en anderen willen inspireren op dit vlak.

De coalitie 'Onderwijs-jeugd-zorg' wil de aansluiting tussen onderwijs, kinderopvang, (jeugd)gezondheidszorg en jeugdhulp verder verbeteren, om zo tot betere ondersteuning te komen voor kinderen die dit nodig hebben en alle kinderen maximale ontwikkelkansen te bieden. Hiertoe is recent een aanpak gepresenteerd. In deze aanpak staat het met en van elkaar leren en samen ontdekken wat wel en niet werkt centraal.

Als onderdeel van deze lerende aanpak zoekt de coalitie tien regio’s en gemeenten met lef en uitvoeringskracht die al in de praktijk aan de slag zijn met het verbinden van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en jeugdhulp en dit verder willen brengen. Deze regio’s en gemeenten worden verder gevoed door kennis en ervaringen van experts en partners en leren van elkaar. Hun goede voorbeelden en ervaringen worden ter inspiratie van anderen landelijk gedeeld. 

Meld u aan! 

Gemeenten en/of regio’s die willen meedoen hebben tot 15 september de tijd om zich aan te melden via metandereogen@onderwijsjeugd.nl. De hoofdvraag in uw aanmelding is: Wat wilt u leren, wat heeft u nodig en wat komt u brengen?

Uitgebreide informatie vindt u op de website onderwijsjeugd.nl. Heeft u nog vragen, dan kunt u mailen naar metandereogen@onderwijsjeugd.nl.

* Partijen die kunnen meedoen in een regio zijn bijvoorbeeld schoolbesturen, jeugdgezondheidszorg, jeugdhulppartners, samenwerkingsverbanden, huisartsen, kinderopvang en welzijnswerk.