Meldpunt schoolsluiting door corona

15 oktober 2020

Update 1 maart - Scholen werken hard om ook in deze tijd van corona goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluitingen door corona in het primair, voortgezet, en (voortgezet) speciaal onderwijs landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober 2020 een meldpunt ingericht op de website van de Inspectie voor het Onderwijs.


Het meldpunt binnen het Internet Schooldossier van de inspectie is bedoeld om te registreren welke scholen of vestigingen tijdelijk moeten sluiten als gevolg van het coronavirus. De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs.

Lees ook: