Minister: leerlingen hoeven vermiste examens niet opnieuw te doen

10 juni 2021

De afgelopen dagen zijn er bij PostNL vertragingen en enkele vermissingen opgetreden in de postbezorging van gemaakt examenwerk uit het eerste tijdvak, dat voor de tweede correctie naar een andere school is gestuurd. Gisteren bleek in de loop van de dag dat veel van deze post inmiddels weer terecht is. Dit is goed nieuws, vooral voor de betreffende leerlingen. Gisterenavond maakte minister Slob bekend dat hij een eenmalige uitzondering maakt voor de leerlingen wier examen nog steeds kwijt is: zij hoeven dit examen niet opnieuw te maken.

Op het moment van publiceren van dit bericht wordt het werk van drie scholen voor steeds één vak nog vermist. Het betreft het werk van ongeveer 150 leerlingen. Deze leerlingen hebben de keuze om de score na de eerste correctie mee te laten tellen, of om het examen ongeldig te laten verklaren, zo schrijft Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In dat laatste geval kunnen ze het betreffende examen in het tweede tijdvak alsnog maken. Dit telt dan niet als een herkansing. De minister wil zo, ook gelet op de bijzondere omstandigheden van dit schooljaar, voorkomen dat leerlingen de dupe worden van een situatie die buiten hun schuld om is ontstaan.

De VO-raad vindt het zeer vervelend voor de getroffen leerlingen en scholen dat de afwikkeling van het examen op deze manier verloopt en is verheugd dat de minister het besluit heeft genomen dat de score van de ongeveer 150 examens op basis van alleen de eerste correctie kan worden vastgesteld. Tegelijkertijd constateert dat VO-raad dat de correctie en verzending van examenwerk in nagenoeg alle gevallen - dankzij de inspanningen van alle betrokkenen - zodanig is verlopen dat na de bekendmaking van de normeringstermen de eindcijfers en eventueel uitslag kunnen worden vastgesteld. Dat is, gelet op de extreem krappe tijd, een enorme prestatie van alle betrokkenen.

Verzenden van examenpost in tijdvak 2

Voor de verzending in tijdvak 2 wil de VO-raad nadrukkelijk wijzen op de adviezen hierover in de Examenprotocollen (zie hoofdstuk 2.7, blz 28-35) en de adviestabel opsturen examenwerk. Een van de adviezen is het maken van een (digitale) kopie van het examenwerk voordat deze opgestuurd worden. Ook minister Slob roept de scholen op om (digitale) kopieën te maken van de examens in de volgende tijdvakken.

Daaraan wil de VO-raad op advies van PostNL toevoegen om, als wordt verzonden via PostNL, gebruik te maken van de speciale examenenvelop (kleur: oranje) en de examenzegel en om het werk aangetekend te versturen (dan heeft het track & trace). Daarnaast is het raadzaam de adressering te richten aan een straatadres (en niet een postbusadres) en om de speciale examenenveloppen per stuk aan te bieden (en niet bij elkaar te binden).