Minister: Overhead voortgezet onderwijs op orde

05 november 2014

De omvang van de overhead in het vo is vergelijkbaar met de overhead in andere publieke sectoren en het vo communiceert hier transparant over. Dit staat in een brief die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker op 29 oktober aan de Tweede Kamer stuurden.

De brief was toegezegd in het wetgevingsoverleg over het jaarverslag OCW 2013 op 18 juni jl. In de brief van de bewindslieden wordt de overhead in de verschillende onderwijssectoren tegen het licht gehouden. Het vo komt er daarbij goed vanaf. Hierbij moet worden aangetekend dat het onderzoek waarop men zich beroept uit 2007 stamt en alleen een beeld geeft van het percentage van de personele kosten dat wordt besteed aan overhead.

Ook wordt in de brief benadrukt dat in het vo transparant wordt gecommuniceerd over de overhead. In Vensters VO wordt inzichtelijk gemaakt welk deel van het personeelsbestand bestaat uit docenten, uit schoolleiding en uit ondersteunend personeel. Aanvullend wordt nog aangegeven welk deel van het ondersteunend personeel direct met onderwijs te maken heeft, en welk deel indirect en dus kan worden gezien als overhead.

Download de Kamerbrief over uitgaven overhead onderwijs.