Mogelijk experiment met teambevoegdheid in 10-14-onderwijs

04 juli 2019

Er komt mogelijk een experiment met teambevoegdheden voor 10-14 initiatieven voor teams waarin po en vo docenten samenwerken. Dit schrijft minister Slob aan de Tweede Kamer in een reactie op de eerste tussenrapportage over 10-14-onderwijs die afgelopen najaar gepubliceerd werd.

Het mogelijke experiment draait om het oplossen van het knelpunt bij 10-14-initiatieven waarbij er voor een klas met po- en vo-leerlingen een po-leerkracht én een vo-docent moeten staan. Bij het werken met een teambevoegdheid moet het team leraren dat lesgeeft gezamenlijk alle bevoegdheden bezitten, maar hoeft dit niet voor elke apart leraar te gelden.  

In de eerste tussenrapportage werden de doelstellingen, de doelgroep, de inrichting van het onderwijs en succesfactoren en knelpunten beschreven. De minister gaat nu dieper op deze knelpunten in, die bijna allemaal voortkomen uit het gegeven dat bij 10-14-onderwijs twee onderwijssoorten samengaan.

Eindtoets en inspectie

De minister schrijft in zijn brief dat hij geen uitzondering maakt voor 10-14-leerlingen om de eindtoets te verplaatsen naar het moment dat zij doorstromen. Wel heeft hij inmiddels mogelijk gemaakt dat zij niet per se meer dezelfde toets hoeven maken als de leerlingen op de reguliere school waar ze onder vallen.

Een ander punt waar 10-14-initiatieven mee te maken hebben is twee verschillende onderzoekskaders voor beide sectoren. De inspectie houdt hier rekening mee en voert in 2020 een themaonderzoek uit naar 10-14-onderwijs, met de nadruk op kwaliteitszorg en -cultuur.  

Geen oplossingen

Voor het feit dat po en vo een eigen CAO hebben, en de knelpunten die de initiatieven hiermee ervaren, kan niet op de korte termijn een structurele oplossing gevonden worden. Dit geldt ook voor het gegeven dat de po- en vo-scholen die samenwerken binnen een initiatief aparte BRIN-nummers hebben en gescheiden geldstromen.  

Eindrapportage pilot 10-14 in 2020

Dit schooljaar participeren twaalf 10-14-initiatieven in een pilot van OCW. De scholen worden gemonitord, maar krijgen geen extra middelen en moeten binnen de wettelijke kaders werken.  In het najaar verschijnt de volgende tussenrapportage waarvoor de huidige twaalf initiatieven onderzocht zijn. In 2020 verschijnt de eindrapportage.

Over 10-14-onderwijs
10-14 onderwijs wordt gezien als een manier om de overgang po-vo voor leerlingen te versoepelen en kansenongelijkheid tegen te gaan. Leerlingen tussen de 10 en 14 jaar worden hierbij door een team van po- en vo-docenten in een doorlopende leerlijn begeleid naar de overstap naar het vo. Hierbij volgen zij een persoonlijke leerroute, met veel aandacht voor talent- en persoonsontwikkeling. Leerlingen krijgen zo meer tijd om te ontdekken wat ze willen en kunnen en wat bij hen past, voordat halverwege het vierde leerjaar een keuze voor het vo wordt gemaakt.