Monitor IBP: hoe heeft uw school informatiebeveiliging en privacy geregeld?

28 november 2018

De VO-raad, PO-Raad en Kennisnet vragen scholen om de ‘Monitor informatiebeveiliging en privacy’ (IBP) in te vullen. Uw input helpt ons te bepalen waar scholen staan als het gaat om het regelen van IBP en waar nog behoefte aan is op dit vlak, zodat we u ook in de toekomst zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.

Om een goed, representatief beeld te krijgen te krijgen van hoe ver scholen zijn met hun IBP-beleid en de ondersteuningsbehoefte, is het van groot belang dat zoveel mogelijk bestuurders, schoolleiders, stafmedewerkers en docenten uit het po en vo meewerken aan dit onderzoek.

U kunt de monitor t/m 14 december invullen. Deelname is volledig anoniem en duurt ongeveer 10-15 minuten. Wij danken u alvast hartelijk voor uw deelname.

De eerste resultaten worden op 18 januari tijdens OnderwijsInzicht gepresenteerd. In de loop van 2019 publiceren de PO-Raad, VO-raad en Kennisnet de gedetailleerde resultaten.

De monitor wordt in 2018 voor het eerst afgenomen en wordt in 2019 herhaald.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over het onderzoek? Neem contact op met ibp@kennisnet.nl of kijk in de veelgestelde vragen op de site van Kennisnet.

Lees meer over informatiebeveiliging en privacy in het onderwijs en de beschikbare ondersteuning.