Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2020-2021

19 maart 2021

Scholen zijn wettelijk verplicht jaarlijks de sociale veiligheid van leerlingen te monitoren. In het schooljaar 2019-2020 heeft de inspectie niet gehandhaafd op deze verplichting vanwege de coronamaatregelen. Voor schooljaar 2020-2021 vraagt de inspectie aan scholen om de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV) wel af te nemen en zal hier ook op worden gehandhaafd.

Vensters biedt scholen een gevalideerde vragenlijst voor de Monitoring Sociale Veiligheid. Om scholen meer ruimte te geven de afname te organiseren, is de afnameperiode verlengd tot en met 30 juni 2021. Vervolgens hebben scholen tot en met 14 juli 2021 om toestemming te geven om monitoringsgegevens te versturen aan de inspectie. In de handleiding 'Doorsturen monitoringsgegevens aan de inspectie' leest u hoe u dit kunt doen.

Zie ook het bericht 'Toezicht op monitoring sociale veiligheid' van de Onderwijsinspectie.

In de nieuwsbrief van de inspectie (d.d. 17-6) staat dat de deadline 1 juli 2021 is. Voor Vensters blijft de uiterlijke datum voor het doorsturen van de gegevens via Vensters staan op 14 juli 2021 zoals reeds afgesproken met de Onderwijsinspectie.