Neem deel aan de scholentour rond kansengelijkheid van het LAKS

14 december 2022

Het LAKS gaat in 2023 weer op tour langs scholen, waarbij deze keer het thema kansengelijkheid centraal staat. Doel is om met leerlingen op diverse scholen (breed, categoriaal etc.) hierover in gesprek te gaan, om te leren van hun ervaringen en wensen. Het LAKS wil de verkregen input gebruiken in gesprekken met het ministerie van OCW. Ook voor scholen zelf kan de input van leerlingen interessant zijn, onder meer voor verdere beleidsvorming op dit vlak. Scholen die mee willen doen aan de tour, kunnen nog reageren.

Wat houdt deelname in? 

Bij deelname aan de tour bezoekt het LAKS jouw school voor een sessie van ongeveer 2,5 tot 3 uur. Na een korte introductie en behandeling van de vraag ‘wat is kansen(on)gelijkheid’, volgt hierbij een gesprek met (maximaal 50) leerlingen over kansengelijkheid in hun leven en op school. Hierbij wordt ingezoomd op twee van de volgende thema’s, zelf te kiezen door de school: (1) taal, (2) LOB, (3) schoolkosten, (4) schaduwonderwijs, (5) discriminatie en vooroordelen, (6) doorstroom en segregatie, en (7) imago’s. Bij de vormgeving van het verdere programma staat het LAKS ook open voor eventuele wensen van de school. 

Data en kosten

De tour vindt plaats in februari 2023; samen met de school wordt in die maand een geschikte datum voor het bezoek gekozen. In overleg is een bezoek in een andere maand ook mogelijk. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname en de volledige voorbereiding ligt bij het LAKS. 

Deelnemen?

Heb je interesse in deelname? Stuur dan voor 20 januari een mail naar sharon@laks.nl. Via dit mailadres kun je ook bij het LAKS terecht voor meer informatie.