Nieuw cursusaanbod LAKS voor leerlingen in MR

22 januari 2019

Leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad (MR) op school, kunnen dit voorjaar weer een tweedaagse medezeggenschapscursus van het LAKS volgen. Zij kunnen zichzelf opgeven, of worden aangemeld door hun schoolleider.

In de cursus leren de leerlingen meer over de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad, doen ze nuttige praktische vaardigheden op (zoals presenteren, onderhandelen, vergaderen en samenwerken), leren ze contact te houden met de achterban en gaan ze aan de slag met een werkplan om het onderwijs en/of de schoolorganisatie verder te verbeteren.

Naast leerlingen in de MR kunnen ook leerlingen uit de leerlingenraad, die in de toekomst actief willen worden in de MR, deelnemen. Per school kunnen maximaal drie leerlingen in één cursus worden geplaatst, om zoveel mogelijk uitwisseling tussen verschillende scholen mogelijk te maken. De studielast omvat 17 uur.

Data, locatie en kosten

De medezeggenschapscursussen worden gegeven in Stayokay Bunnik, op: 

  • 11/12 februari
  • 7/8 maart
  • 8/9 april
     

De cursus kost 125 euro per deelnemende leerling, inclusief het cursusboek/naslagwerk (115 euro voor LAKS leden, max. 3 leden per school per jaar). Deze kosten dienen te worden vergoed door de scholen van de deelnemende leerlingen.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over de cursus kunt u terecht op de website van het LAKS. Op deze website kunt u ook uw leerling(en) aanmelden voor deelname.