Nieuw landelijk netwerk voor HR-functionarissen

21 februari 2019

De VO-raad organiseert voor een nieuw te starten landelijk netwerk van HR-functionarissen twee bijeenkomsten in 2019. HR-medewerkers vormen een doelgroep die voor de VO-raad een significante rol heeft bij de vraagstukken rondom professionalisering van de schoolorganisatie, werkgeverschap en cao.

Op de bijeenkomsten wordt de groep onder meer geïnformeerd over landelijke ontwikkelingen. Gedacht kan worden aan de nieuwe CAO VO en de implementatie daarvan, recente ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht maar ook thema’s zoals lerarentekort, strategisch HRM, banenafspraak. Anderzijds is de groep een belangrijke graadmeter voor de VO-raad. Deelnemers kunnen daarnaast praktijkvoorbeelden en oplossingen delen met hun collega’s uit het veld.

Praktische informatie

Heeft u vragen over het netwerk voor HR-medewerkers, dan kunt u contact opnemen met Gemma Hufen of Jonah Opsteen. Voor alle bijeenkomsten geldt dat deze beginnen met een inloop met lunch om 12:30 uur. De bijeenkomst duurt van 13:00-16:00 uur. De precieze locaties in Utrecht zullen op een later tijdstip worden gecommuniceerd.

In 2019 staan de volgende bijeenkomsten gepland:

16 mei 12:30 uur - 16:00 uur
(Inlooplunch vanaf 12:30 uur, start programma 13:00 uur)

21 november 12:30 uur - 16:00 uur
(Inlooplunch vanaf 12:30 uur , start programma 13:00 uur)

Aanmelden en kosten

U kunt zich aanmelden voor de kosteloze bijeenkomsten via een online formulier.