Nieuw leernetwerk: aan de slag met onderzoek in de school

11 juli 2019

Onderzoek in de school, door studenten en docenten, draagt bij aan zowel de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school als aan de professionalisering van docenten. De VO-raad wil onderzoek binnen scholen daarom stimuleren, onder andere door te werken aan een versterkte kennisinfrastructuur. Daarnaast start het ‘Platform Samen Opleiden en Professionaliseren’ in het najaar met een leernetwerk Onderzoek, waar partnerschappen vo (school en lerarenopleiding) zich nu voor kunnen aanmelden.

Tijdens een startbijeenkomst op 1 juli j.l. heeft het platform samen met vertegenwoordigers van scholen en lerarenopleidingen en scholen de contouren van dit leernetwerk geschetst. Het leernetwerk staat nu open voor aanmeldingen. Wilt u samen met peers een impuls geven aan onderzoek binnen uw school en de infrastructuur hiervoor naar een hoger plan tillen, én de afstemming tussen lerarenopleiding en school op dit vlak verbeteren? Meld u dan nu direct aan.

Doel en opzet leernetwerk

Het doel van het leernetwerk is het samenbrengen van partnerschappen vo met ambities op het gebied van onderzoek, en het bevorderen van samenwerken aan en uitwisselen van gedeelde vraagstukken en knelpunten. Het leernetwerk biedt daartoe informatieve, interactieve en inspirerende bijeenkomsten die worden begeleid door een procesbegeleider. In het najaar van 2019 vinden twee bijeenkomsten plaats. Tijdens elk van de bijeenkomsten staan één of meerdere thema’s centraal. In het najaar van 2019 zijn dat de volgende thema’s:

  • begripsverheldering van onderzoek: we starten met het gezamenlijk verhelderen van begrippen en vragen omtrent onderzoek binnen een partnerschap, om ervoor te zorgen dat er in het netwerk over hetzelfde wordt gesproken.
  • de afstemming tussen school en kennisinstituut: we wisselen uit over de rol van verschillende partijen in de verschillende vormen van onderzoek, en de gelijkwaardigheid daarin.
  • onderzoeksinfrastructuur en hoe realiseer je dat binnen een partnerschap: de financierbaarheid en organiseerbaarheid van onderzoek, en de rol van schoolleiders daarin.
     

De bijeenkomsten in het najaar van 2019 geven partnerschappen de ruimte om met elkaar vraagstukken te bespreken en oplossingsrichtingen te verkennen. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemende partnerschappen vinden er in het voorjaar van 2020 nog eens twee bijeenkomsten plaats. In deze ‘tweede’ helft van het leernetwerk worden experts onderwijsonderzoek uitgenodigd om met ons vraagstukken uit te diepen en uit te werken.

Deelname

Het leernetwerk is voor partnerschappen voortgezet onderwijs. Voor de startbijeenkomst worden (onderzoeks)coördinatoren en geïnteresseerden van partnerschappen vo uitgenodigd uit zich aan te melden én, zo mogelijk, een collega van de lerarenopleiding mee te nemen.

Voor verdere deelname aan het leernetwerk is het aan te raden om dat met minimaal twee personen te doen: de (onderzoeks)coördinator als vaste vertegenwoordiger van het partnerschap en daarnaast een collega uit het partnerschap belegd met onderzoek. Afhankelijk van het thema van de bijeenkomst sluiten naast de coördinator een of twee collega’s uit het partnerschap aan.

Naar het aanmeldformulier