Nieuw project burgerschapsonderwijs: geef uw ondersteuningsbehoefte door

08 november 2018

In januari 2019 start de VO-raad met een nieuw project ‘Versterking burgerschapsonderwijs in het vo’. Om scholen en besturen zo goed mogelijk te kunnen faciliteren op dit vlak, wil het project graag van u als schoolleider of bestuurder horen wat uw school al doet rond burgerschapsonderwijs, welke ondersteuningsbehoefte er nog is en welke rol de VO-raad volgens u hierbij kan spelen.

Op 6 december a.s. organiseert de VO-raad ook een bijeenkomst ‘Aan de slag met burgerschap’ om de behoeftes op het gebied van burgerschapsonderwijs te inventariseren en om scholen inspiratie te bieden op dit vlak en ervaringen te laten delen. U kunt zich via bovenstaand formulier ook aanmelden voor deze bijeenkomst. Deelname aan de bijeenkomst is geen voorwaarde om het formulier in te vullen; ook als u niet kunt deelnemen, ontvangen we heel graag uw online input.

Project ‘Versterking burgerschapsonderwijs’

Scholen in het voortgezet en speciaal onderwijs zijn sinds 2006 wettelijk verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’. In het huidige regeerakkoord is afgesproken om de burgerschapsopdracht voor scholen in de wet te verduidelijken, op zo’n wijze dat de inspectie er scherper op kan toetsen en handhaven. In juni jl. presenteerde minister Slob een wetsvoorstel hiertoe.

Met het nieuwe project wil de VO-raad scholen en besturen faciliteren bij het (door)ontwikkelen van kwalitatief goed burgerschapsonderwijs, dat aansluit bij de visie van de school en voldoet aan de wettelijke opdracht. Deelnemende besturen en scholen gaan onder begeleiding onderzoeken op welke manier zij een impuls kunnen geven aan het burgerschapsonderwijs en hoe ze dit systematisch en doelgericht kunnen inbedden in het curriculum.

Gekoppeld aan het sectorakkoord dat de VO-raad met het ministerie van OCW overeen is gekomen, zal het project in elk geval voor 2019 en 2020 worden ingericht. Zodra meer bekend is over concrete activiteiten, zal de VO-raad u hierover informeren.