Nieuwe actuele regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo

27 augustus 2020

Het aantal leerlingen zal de komende jaren in de meeste regio’s verder dalen. De sterkste daling wordt verwacht in de regio Drenthe-Overijssel, met bijna 7 procent tussen 2020 en 2024. In enkele regio’s neemt het aantal leerlingen naar verwachting juist toe. Dit geldt vooral voor de G4: in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht stijgt het aantal leerlingen de komende jaren met 10 à 11 procent. Dit blijkt uit de nieuwste regionale arbeidsmarktanalyses voor het vo van Voion.

Om schoolbesturen inzicht te geven in de arbeidsmarktsituatie in hun regio, heeft Voion ook dit jaar 18 actuele regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld, waaronder voor de G4. De onderwijsarbeidsmarkt is een regionale arbeidsmarkt met onderling grote verschillen.

Vooral gediplomeerden Engels en Nederlands

Met de instroom in het beroep kunnen ontstane gaten in de vraag opgevuld worden. Uit de analyses blijkt dat in 2018 in totaal ruim 3.400 studenten in Nederland een diploma aan een lerarenopleiding hebben behaald. De meeste gediplomeerden hebben een diploma ontvangen van de tweedegraads lerarenopleiding Engels. Ook het vak Nederlands was populair.

Lerarentekort neemt toe

Ondanks de krimp in veel regio’s, worden er de komende jaren toch in alle regio’s tekorten aan leraren verwacht. Het tekort verschilt wel per regio. Zo wordt in Zeeland in 2024 een tekort van 28 fte verwacht, terwijl het tekort in Noord-Holland in hetzelfde jaar oploopt tot 271 fte. De tekorten concentreren zich in veel regio’s rond enkele specifieke vakken zoals Duits, wiskunde en natuurkunde.
 


Inzicht formatie op school en/of bestuursniveau?

Met het Scenariomodel-VO krijgen schoolbesturen inzicht in de benodigde formatie per vak voor de komende jaren voor hun vestigingen, scholen en/of bestuur. Het instrument zet leerlingenprognoses (op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving) af tegen personeelsgegevens die ze zelf geanonimiseerd invoeren. Zo wordt per vak duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit, zowel op school- als bestuursniveau.

Regionale samenwerking bij arbeidsmarktontwikkeling

Voor een aantal scholen zijn de arbeidsmarktontwikkelingen al aanleiding geweest om de samenwerking met andere scholen in de regio op te zoeken. Samen kunnen ze beter inspelen op de veranderende vraag naar personeel in de regio. In het kennisdossier op voion.nl delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over de aanpak van het lerarentekort en andere arbeidsmarktknelpunten in de verschillende regio’s.

Meer informatie of ondersteuning nodig?

Voion beschikt over uitgebreidere arbeidsmarktgegevens dan in de regionale arbeidsmarktanalyses zijn opgenomen. Heeft u behoefte aan meer informatie? Wilt u ondersteuning bij het verkrijgen van inzicht in de arbeidsmarktsituatie van uw regio? Stuur een mail naar info@voion.nl.