Nieuwe editie voorleeswedstrijd Read2Me! voor brugklassers

05 september 2023

Wie wordt in 2024 de beste voorlezer van alle brugklassen? Vanaf december start een nieuwe editie van de voorleeswedstrijd Read2Me!, waarin brugklassers door heel het land strijden om deze eer door elkaar fragmenten uit jeugdboeken voor te lezen. Dit helpt hen betere lezers te worden en laat hen het plezier in lezen ontdekken.

Leerlingen van alle schooltypen kunnen meedoen aan Read2Me!. Scholen kunnen zich aanmelden voor de voorleeswedstrijd via hun lokale bibliotheek. De wedstrijd biedt zo ook de kans om (extra) invulling te geven aan de structurele samenwerking tussen bibliotheken en middelbare scholen.

Vier rondes 

De wedstrijd telt vier rondes: 

  1. In december/januari strijden de brugklassers op schoolniveau.
  2. In februari gaan de beste brugklassers van een school de strijd aan met andere vo-scholen uit het werkgebied van de bibliotheek. 
  3. In maart/april verplaatst de wedstrijd zich naar provinciaal niveau.
  4. In mei is de landelijke finale met afgevaardigden uit (bijna) elke provincie.
     

Scholen en docenten Nederlands kunnen samen met de bibliotheek de klassen- en/of schoolronde organiseren, zodat de school één winnaar aandraagt voor de lokale voorleeswedstrijd. Deelnemende scholen dienen ook (samen met de mediatheek of lokale bibliotheek) te zorgen voor een goede selectie van boeken. In de voorrondes mogen de leerlingen voorlezen uit alle jeugdboeken. Voor de landelijke finale geldt de voorwaarde dat het boek moet passen bij de vensters van de historische canon. 

Read2Me! wordt mogelijk gemaakt vanuit het leesbevorderingsprogramma de Bibliotheek op school (Stichting Lezen/Koninklijke Bibliotheek).