Nieuwe handreiking: hoe kan het onderwijs aan nieuwkomers het beste worden vormgegeven?

08 juli 2021

In opdracht van de VO-raad is in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs, Internationale Schakelklassen (ISK) en samenwerkingsverbanden in kaart gebracht hoe het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen van 12 tot 18 jaar het beste kan worden vormgegeven. Daarbij geholpen door experts uit de psychosociale hulpverlening, ouderorganisaties, de Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW en aangevuld met wetenschappelijke kennis over onderwijs aan nieuwkomersleerlingen.

Deze kennis is gebundeld in de handreiking ‘Nieuwkomers in het voortgezet onderwijs’, bestaande uit een mix van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. 

De nu gepubliceerde handreiking richt zich op het thema 'Nieuwkomers welkom heten'. Na de zomer verschijnen nog delen over ‘Taal, talen en talenten’, ‘Regionaal samenwerken’ en ‘Maatwerk bieden’.

De handreiking is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij het voortgezet onderwijs aan nieuwkomers: docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolleiders, bestuurders en medewerkers van samenwerkingsverbanden.