Nieuwe ict-voorziening ter ondersteuning rond wet ‘Vroegtijdig aanmelden mbo'

14 februari 2019

Vanaf het schooljaar 2019-2020 komt een nieuw ict-systeem beschikbaar, dat scholen ondersteunt bij het uitvoeren van de wet 'Vroegtijdig aanmelden mbo'. Via dit systeem - de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) - kunnen scholen (vo, vso en vavo) geautomatiseerd vanuit hun administratie aan het mbo en gemeenten doorgeven welke van hun leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen, en krijgen ze vervolgens vanuit het mbo door welke leerlingen zich daadwerkelijk voor de geldende deadline van 1 april hebben aangemeld. Scholen moeten voor het gebruik van de VVA een gebruikersovereenkomst afsluiten met Kennisnet.

Met behulp van de VVA kunnen scholen gemakkelijker voldoen aan hun informatieverplichtingen rond de wet ‘Vroegtijdig aanmelden mbo’ én kan uitval van leerlingen rond de overstap naar het mbo worden tegengegaan. Als hun leerlingen zich niet voor 1 april hebben aangemeld voor het mbo, krijgen vo- en -vavo-scholen (alsook de gemeente) hier via de VVA op een laagdrempelige en snelle manier inzicht in, en kunnen ze hier snel actie op ondernemen.

Gebruikersovereenkomst

De Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo is gebouwd op initiatief van de VO-raad, PO-Raad, MBO Raad en Ingrado. De voorziening bestaat uit drie koppelpunten: het vo-koppelpunt, het mbo-koppelpunt en het gemeentelijk koppelpunt. Het systeem brengt geen extra werk voor scholen met zich mee; de uitwisseling van de gegevens tussen deze koppelpunten is automatisch. De gegevens hiervoor komen uit het leerlingadministratiesysteem. Het systeem bepaalt op basis van het Onderwijs Service register (OSR) - dat momenteel ook wordt ontwikkeld - op welke school de gegevens moeten worden afgeleverd.

Het OSR en het vo-koppelpunt worden ontwikkeld door Kennisnet (het laatste in opdracht van de VO-raad en PO-Raad). Om gebruik te kunnen maken van het vo-koppelpunt, moeten vo- en vavo-scholen voor zowel de VVA als het OSR een gebruikersovereenkomst met Kennisnet afsluiten. 

Update 26 maart: recentelijk hebben alle besturen van instellingen met vmbo en/of vavo-licenties ter ondertekening de gebruikersovereenkomsten ontvangen. Heeft u de overeenkomst nog niet ondertekend? Doe dit dan zo snel mogelijk. U dient daarnaast via het ontvangen formulier een bovenschools contactpersoon door te geven. Heeft u nog geen overeenkomst ontvangen, neemt u dan contact op met de servicedesk van Kennisnet via support@kennisnet.nl.
 

Meer informatie 

Op de website van Kennisnet vindt u meer informatie over de VVA en meer informatie over het OSR. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jeffrey Hietbrink, adviseur Privacy en Informatiemanagement bij de VO-raad, via jeffreyhietbrink@vo-raad.nl

Over de wet vroegtijdig aanmelden mbo
Gebleken is dat de overstap naar het mbo nog niet voor alle jongeren soepel verloopt. Jaarlijks geldt voor gemiddeld 8000 jongeren dat ze geen (bewuste) studiekeuze maken, na de zomer niet aankomen op het mbo (‘zomerlek’), uitvallen zonder een startkwalificatie behaald te hebben of switchen van opleiding. In de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ (augustus 2017) is daarom een landelijke aanmelddatum van 1 april in het mbo opgenomen. Doel is om leerlingen zo te stimuleren vroegtijdig na te denken over hun studiekeuze en ook sneller te kunnen inspelen op mogelijke schooluitval.

Met de wet zijn vo- en vavo-scholen verplicht richting mbo en gemeenten aan te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. De mbo-instellingen moeten de daadwerkelijke aanmeldingen na 1 april melden aan de vo-school en in sommige gevallen de gemeente.