Nieuwe rekentool banenafspraak: hoeveel banen dient u te realiseren?

20 september 2018

Het ministerie van SZW heeft onlangs een quotumcalculator rond de banenafspraak gepubliceerd. Hiermee kunt u als werkgever berekenen hoeveel banen voor mensen uit de doelgroep banenafspraak u moet realiseren, om te voldoen aan het quotumpercentage voor de sector overheid (waar het onderwijs onder valt).

Omdat de sector overheid het voor 2016 afgesproken aantal te realiseren banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet heeft gehaald, heeft het kabinet een quotum geactiveerd. In de quotumcalculator vindt u de quotumpercentages voor de komende jaren*, en kunt u als individuele werkgever berekenen hoeveel banen u voor die betreffende jaren dient te realiseren.

Als een werkgever niet voldoet aan het quotumpercentage voor 2018, wordt hij daarover in het derde kwartaal van 2019 geïnformeerd, zonder dat dit leidt tot het opleggen van een heffing. Voldoet een werkgever niet aan het quotumpercentage over 2019, dan krijgt hij voor 1 november 2020 een heffing opgelegd.

* Het gaat in 2019 en verder om indicatieve quotumpercentages, omdat het quotumpercentage elk jaar wordt geactualiseerd.