Nieuwe ronde Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

03 september 2020

Vanaf 5 oktober t/m 16 november 2020 kunnen scholen zich aanmelden voor de derde ronde van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Via deze regeling kunnen zij budget krijgen voor het versterken van het thema ‘gezonde relaties & seksualiteit’ binnen de school.

Doel is om de aandacht voor dit thema binnen scholen te vergroten en leerlingen (meer) te informeren en te laten nadenken over onderwerpen zoals gezonde relaties, wensen en grenzen op dit vlak, veilig vrijen en zwangerschap en seksuele diversiteit. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling van jongeren. 

Scholen die gebruik kunnen maken van de stimuleringsregeling, krijgen een geldbedrag van maximaal 5000 euro per locatie om aan het bovenstaande te werken. Zij gaan dan via de Gezonde School-aanpak aan de slag met het thema ‘gezonde relaties en seksualiteit’. Het bedrag kan bijvoorbeeld worden ingezet voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator, of het inkopen van activiteiten, lespakketten of gastlessen. Daarnaast kunnen scholen het geldbedrag ook gebruiken voor facultatieve onderdelen, zoals de scholing van (vak)docenten of teamtrainingen op dit vlak.

Scholen die gebruik maken van de stimuleringsregeling krijgen advies en ondersteuning van de Gezonde School-adviseur van de GGD. De Gezonde School-coördinator van de school en de Gezonde School-adviseur bepalen samen hoe en waar de ondersteuning wordt ingezet. 

Op de website van Gezonde School kunt u meer lezen over de voorwaarden voor deelname en criteria voor toekenning

Aanmelden 

Scholen kunnen van maandag 5 oktober tot en met maandag 16 november hun belangstelling kenbaar maken via de website mijngezondeschool.nl. In december horen zij of zij daadwerkelijk gebruik kunnen maken van de regeling. Tot en met juli 2022 hebben zij vervolgens de tijd om aan te gaan werken aan het thema 'relaties en seksualiteit'. 
 

Webinar 
Gezonde School organiseert op 17 september een webinar voor vo-scholen over de stimuleringsregeling. Het webinar biedt praktische informatie om scholen verder te helpen met het plan van aanpak. Daarbij worden veelgestelde vragen beantwoord, zoals 'Waar kunnen we het stimuleringsbudget voor inzetten?' Lees meer en meld u aan


Over de regeling Gezonde Relaties & Seksualiteit

De stimuleringsregeling is een initiatief van het ministerie van VWS en komt voort uit het Regeerakkoord. Naast de stimuleringsregeling zijn er andere maatregelen om seksuele gezondheid te bevorderen en onbedoelde (tiener)zwangerschappen te voorkomen. Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over het hele pakket aan maatregelen. De stimuleringsregeling bestaat in totaal uit vijf rondes. De belangstellingsregistratie voor ronde 4 start in maart 2021.