Subsidie aan te vragen voor internationalisering via IPV-regeling

06 juni 2017

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs die hun onderwijs en schoolbeleid verder willen internationaliseren, kunnen hiervoor gebruikmaken van de nieuwe ‘Subsidieregeling internationalisering po en vo’ (IPV-regeling, voorheen Vios-regeling).

De subsidie kan worden ingezet voor: 

Curriculumontwikkeling:
Het invoeren of verder ontwikkelen van tweetalig onderwijs, Elos of een soortgelijk internationaliserend onderwijsconcept binnen de school.

Mobiliteit:

  • Leerlingenmobiliteit: samenwerking of uitwisseling van leerlingen met een buitenlandse partnerinstelling.
  • Lerarenmobiliteit: nascholing in het buitenland van leraren, schoolleiders en lerarenopleiders.
  • Studentenstages: onderwijskundige stages met een onderzoekscomponent in het buitenland van studenten die een lerarenopleiding volgen aan een ho-instelling.


Bedragen en criteria

De subsidie wordt verstrekt door het ministerie van OCW. Voor het schooljaar 2017-2018 is in totaal 1.710.000 miljoen euro beschikbaar. Voor 2018-2019 en 2019-2020 gaat het telkens om 832.000 euro.

Voor curriculumontwikkeling kunt u IPV-subsidie aanvragen voor de schooljaren van 2017-2018 tot en met 2019-2020. Voor mobiliteit kan dit alleen voor het schooljaar 2017-2018.

De subsidiebedragen per school/activiteit en de criteria om hiervoor in aanmelding te komen, vindt u terug in de 'Subsidieregeling internationalisering po en vo (IPV-regeling)'. Zie ook de 'Algemene voorwaarden IPV'.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen via de website van Nuffic. De aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 april voorafgaand aan het schooljaar waarin de activiteiten plaatsvinden. OCW verdeelt de bedragen in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een beschikking tot subsidieverstrekking wordt gegeven binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.