Nieuwe subsidieregeling ‘WEL in ontwikkeling’ voor ondersteuning aan niet-ingeschreven jongeren

29 juni 2022

Vanuit het NPO komt subsidie beschikbaar voor scholen om ondersteuning te bieden aan kinderen en jongeren die niet op school ingeschreven staan. Het doel hierbij is dat deze kinderen en jongeren zich weer verder kunnen ontwikkelen en uiteindelijk terug naar school worden geleid.

De middelen worden beschikbaar gesteld aan de samenwerkingsverbanden. Zij kunnen niet-ingeschreven kinderen en jongeren hiermee concrete hulp bieden die eraan bijdraagt dat zij weer kunnen leren en uiteindelijk weer naar school terugkeren. Zo kunnen samenwerkingsverbanden hen met het geld bijvoorbeeld een cursus, training of huiswerkbegeleiding aanbieden of lesboeken of een aangepast bureau voor hen betalen. 

Daarnaast dient elk samenwerkingsverband met de middelen ten minste vijf casussen van niet-ingeschreven kinderen en jongeren nader te bekijken, waarbij wordt nagegaan waardoor een kind of jongere thuiszit en wat zij kunnen doen om hen weer in een ontwikkelingstraject te krijgen. Doel is om hieruit te leren wat nodig is om meer niet-ingeschreven kinderen en jongeren terug naar school te leiden.

De subsidieregeling van het NPO-project ‘WEL in ontwikkeling’ wordt op 1 juli gepubliceerd en is dan via de website van DUS-I te vinden. De subsidie kan tot en met 30 september worden aangevraagd.