Nieuwe subsidieronde ‘Doorstroomprogramma’s po-vo voor gelijke kansen’

22 februari 2021

Tot en met 30 april aanstaande kunnen scholen weer subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een doorstroomprogramma po-vo. Doel van deze programma’s is om de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs te versoepelen voor de groep leerlingen die minder onderwijskansen hebben dan hun klasgenoten, en zo de kansengelijkheid te bevorderen.

De regeling richt zich op (toekomstige) vo-leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot hun beschikking hebben dan hun klasgenoten om dit niveau te realiseren. Door deelname aan een doorstroomprogramma kunnen zij hun kennis, vaardigheden en motivatie vergroten.

Inzetten op kennis en vaardigheden

Het staat scholen vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen, mits wordt ingezet op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) vo-school van belang zijn, en de randvoorwaarden die nodig zijn om − in het vo − tot leren te komen. Het programma dient in elk geval twee van de volgende inhoudelijke lijnen te bevatten:

  • cognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld taal- en leesvaardigheid;
  • metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken van zelfstandig leren;
  • aandacht voor omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen.
     

Aanvragen subsidie

De subsidie kan tot en met 30 april 2021 worden aangevraagd via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze website vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en de voorwaarden.