Nu online: Tool aanvraagcheck fase 2 van de subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020

01 september 2020

Schoolbesturen in het vo kunnen voor fase 2 van de genoemde subsidieregeling maximaal 700.000 euro subsidie aanvragen voor de uitvoering van een regionaal plan leerlingendaling.

Dat plan beschrijft hoe de besturen in de regio de transitie maken naar een blijvend bereikbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod in tijden van krimp. De VO-raad ontwikkelde een tool die u gelijk inzicht geeft of u voldoet aan de kwantitatieve criteria voor een aanvraag voor fase 2.