OCW laat onderzoeken hoe risicogerichte snel- en begeleide zelftesten kunnen worden ingezet op scholen

04 maart 2021

Vanaf 18 januari doen een dertigtal scholen in het voortgezet onderwijs ervaring op met de inzet van sneltesten nadat een besmetting bekend is. Het ministerie van OCW heeft besloten deze proef te verlengen tot eind maart. Zowel bij het sneltesten als bij het begeleide zelftesten is er sprake van een aantal uitvoeringsvragen. OCW heeft een expertgroep gevraagd hierover binnen twee weken een advies uit te brengen.

Uitvoeringsvragen

Doordat de scholen voor veel leerlingen dicht waren, de leerlingen afstand van elkaar hielden en de besmettingsgraad is gedaald, is er aanzienlijk minder getest dan vooraf verwacht. Daarom wordt de pilot verlengd tot eind maart, zodat er goede conclusies kunnen worden getrokken. Wel leverden de pilot nu al een aantal uitvoeringskwesties op, die het testbeleid en de deelname aan het testen belemmerden. Ook bij de inzet van begeleid zelftesten zijn uitvoeringsvragen aan de orde. 

Advies

Om hierin een doorbraak voor elkaar te krijgen, heeft het kabinet een expertgroep gevraagd hierover een advies uit te brengen. De expertgroep - met leden vanuit het onderwijsveld, GGD, RIVM, IGJ en de epidemiologie - wordt gevraagd binnen twee weken met een advies te komen over hoe de inzet van sneltesten, inclusief het begeleid zelftesten, vorm kan krijgen voor personen die gedurende 1 lesuur in dezelfde ruimte zijn geweest als de besmette persoon. 

In het advies zullen de testbereidheid, het juridische kader, de snelheid en frequentie van het testen, de uitvoerbaarheid en de opschaalbaarheid worden meegewogen. Daarnaast gaat de expertgroep een advies uitbrengen over hoe, met respect voor privacy en veiligheid, een praktisch hanteerbare organisatie voor deze wijze van testen vorm kan krijgen. Er kan pas worden gestart met het inrichten van een pilottraject voor het inzetten van (begeleid) zelftesten op een aantal scholen als hierover politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden.