OCW publiceert overzicht herverdeeleffecten vereenvoudiging bekostiging voor alle schoolbesturen

21 november 2018

Het ministerie van OCW heeft in één overzicht gebundeld wat de indicatieve herverdeeleffecten voor alle schoolbesturen zijn bij invoering van het nieuwe vereenvoudigde bekostigingsmodel in het vo.

In het excelbestand is voor alle schoolbesturen in Nederland op een rij gezet wat de oude bekostiging (2017) is en wat de nieuwe bekostiging zou worden met de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel, alsook wat dus de herverdeeleffecten voor de schoolbesturen zijn. Ook wordt indien van toepassing een toelichting gegeven.

Eerder publiceerde OCW al een rekentool waarmee schoolbesturen het indicatieve herverdeeleffect voor het eigen bestuur konden opzoeken.

Voor beide bestanden is gebruik gemaakt van data van de bekostiging 2017 en de leerlingentelling van 1 oktober 2016. Het ministerie benadrukt dat de hoogte van de gebruikte parameters indicatief is en de komende jaren nog kan wijzigen. Het nu gepresenteerde indicatieve herverdeeleffect kan daarom afwijken van het daadwerkelijke herverdeeleffect bij invoering van de het nieuwe vereenvoudigde bekostigingsmodel.

Negatieve herverdeeleffecten

De VO-raad zoekt momenteel samen met OCW naar een adequate oplossing voor de negatieve herverdeeleffecten in de vereenvoudigde bekostiging, daarbij rekening houdend met de specifieke problematiek van krimpregio’s. Zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover.