OCW start breed onderzoek naar governance en (mede-)zeggenschap

24 november 2022

Het ministerie van OCW nodigt schoolleiders en besturen in het vo uit voor een breed gesprek over governance en (mede-)zeggenschap van schoolleiders, leraren, ouders, en leerlingen. OCW wil via dit onderzoek achterhalen wat ieders rollen en verantwoordelijkheden zijn in en om de school en hoe die zich tot elkaar verhouden. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen de rollen en verwachtingen opnieuw geformuleerd worden. De resultaten vormen ook de basis voor de uitwerking van vier opdrachten uit het coalitieakkoord: er komen dus nieuwe plannen. Jouw mening kan hier invloed op hebben.

Wil je meepraten over de governancestructuur en (mede)zeggenschap in het funderend onderwijs en jouw ervaringen delen? Op de website rond dit initatief vind je meer informatie en kun je kiezen uit verschillende data en thema’s. Deelnemers ontvangen een tegemoetkoming voor eventuele reiskosten.

Bij aanmelding voor een van de data kan je je ook alvast aanmelden voor de eindconferentie op 23 maart 2023.