Onafhankelijke onderzoekscommissie kwaliteit schoolexaminering bijna rond

12 juli 2018

De samenstelling van de onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Geert ten Dam is nagenoeg rond. De commissie doet onderzoek naar de kwaliteitsborging van de schoolexaminering en de positie van het programma van toetsing en afsluiting daarin.

Instrument zelfevaluatie schoolexaminering gestuurd naar scholen

De VO-raad zal over de voortgang van het onderzoek regelmatig berichten. Los daarvan hebben we een zelfevaluatie-instrument schoolexaminering ontwikkeld dat bedoeld is om in de eigen instelling de processen rondom schoolexaminering kritisch tegen het licht te houden. Dit instrument wordt komende week aan bestuurders en eindverantwoordelijke schoolleiders toegezonden. Door dit nu toe te zenden kan het bijdragen aan de borging van de processen direct bij de start van het nieuwe schooljaar.