Ondersteuning aan te vragen rond Gezonde School en ‘Relaties & seksualiteit’

09 maart 2020

Vanaf maandag 9 maart t/m maandag 20 april kunnen scholen zich inschrijven voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2020-2021. Dit ondersteuningsaanbod helpt bij het bevorderen van een gezonde leefstijl op school. Daarnaast is er een aparte subsidieregeling voor scholen die aandacht willen besteden aan het thema 'Relaties en seksualiteit'. Ook deze regeling staat open tot 20 april a.s.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School geeft scholen een steuntje in de rug om te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen. Voor het schooljaar 2020-2021 is er ruimte voor toekenning aan 530 schoollocaties uit het po, vo en mbo. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage van 3000 euro per school, scholing, en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst. De ondersteuning kan worden aangevraagd voor de thema’s voeding, bewegen en sport, welbevinden, roken-, alcohol- en drugspreventie, fysieke veiligheid en milieu en natuur.

Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit

Voor het thema 'Relaties en seksualiteit' is een aparte regeling beschikbaar: de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties en Seksualiteit. De ondersteuning vanuit deze regeling kan worden toegekend aan 250 schoollocaties (po, vo en mbo) en bestaat uit een geldbedrag van maximaal 5000 euro, waarmee zij kunnen werken aan de versterking van het thema 'Relaties en seksualiteit'. Het bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor taakuren voor een Gezonde School-coördinator, om docenten te scholen of om een activiteit of lespakket aan te schaffen of gastlessen in te kopen. Het programma Gezonde School adviseert hiervoor erkende Gezonde School-activiteiten in te zetten.

Scholen die belangstelling kenbaar hebben gemaakt horen in mei of zij daadwerkelijk van de extra ondersteuning gebruik kunnen maken.

Vragen 

Bij vragen kunt u mailen naar info@gezondeschool.nl. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbriefspecial over het ondersteuningsaanbod en de stimuleringsregeling