Onderwijspersoneel moet voorrang voor sneltesten krijgen

14 oktober 2020

Onderwijs- en kinderopvangorganisaties* doen een dringend beroep op het kabinet en de Tweede Kamer om medewerkers in het onderwijs en de kinderopvang met voorrang toegang te geven tot sneltesten voor covid-19. De eerder afgesproken voorrang voor onderwijspersoneel bij het testen op corona werkt nog niet goed genoeg. Ook is deze voorrang niet geregeld voor medewerkers in het mbo en de kinderopvang.

Inmiddels zijn er twee sneltesten gevalideerd en nu wordt onderzocht hoe deze snel en effectief kunnen worden ingezet. Dat is hoopvol. Minister De Jonge heeft aangegeven dat deze sneltesten beschikbaar zouden kunnen komen voor medewerkers in het onderwijs en andere vitale sectoren.

Medewerkers in het onderwijs en de opvang verrichten hun werk in moeilijke omstandigheden en lopen daarbij ook risico’s voor zichzelf en hun omgeving. Om onnodige uitval te voorkomen is het daarom van groot belang dat zij snel getest kunnen worden en voor hen snel een testuitslag beschikbaar is. Helaas werkt de voorrangsregeling nog niet overal goed en is deze niet beschikbaar voor medewerkers in de kinderopvang en het mbo. Terwijl het aantal besmettingen en daarmee ook de uitval onder onze medewerkers fors toenemen.

*AOb, AVS, BK, BMK, BOinK, FvOv, Lecso, Lerarencollectief, Ouders & Onderwijs, MBO Raad, PO-Raad en VO-raad