Onderwijsraad presenteert Werkprogramma 2021

10 september 2020

De Onderwijsraad heeft zijn werkprogramma voor 2021 aangeboden aan het kabinet.

Volgend jaar zal de raad adviezen en verkenningen uitbrengen over:

  • Technologie en onderwijsleerprocessen - Wat zijn kansen en risico’s van technologie voor onderwijsleerprocessen?
  • Differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel - Hoe kunnen differentiatie en selectie in het onderwijsstelsel kansengelijkheid vergroten in plaats van deze te beperken?
  • Overgangen naar en binnen het hoger onderwijs - hoe kan het hoger onderwijs het beste worden ingericht?
  • Extern toezicht - hoe kan het externe toezicht de kwaliteit van onderwijs het beste borgen? 
     

Daarnaast publiceert de raad in 2021 adviezen over de vrijheid van onderwijs en over privaat aanbod in het onderwijs. Deze adviezen schuiven door uit 2020.

De raad heeft het Werkprogramma 2021 opgesteld op basis van gesprekken met de bewindslieden van OCW, leden van het parlement en betrokkenen in het onderwijsveld. Op Prinsjesdag stuurt de regering het werkprogramma van de Onderwijsraad tegelijk met de Rijksbegroting naar het parlement.

Kort en wendbaar programma

De raad kiest komend jaar voor een kort en wendbaar programma dat ruimte laat voor mogelijke corona-gerelateerde adviesvragen gericht op de langere termijn.