Onderwijsraad verkent huidige betekenis vrijheid van onderwijs

20 juni 2019

De Onderwijsraad verkent welke betekenis vrijheid van onderwijs op dit moment heeft en focust daarbij op het funderend onderwijs. De raad kijkt hierbij ook naar de verhouding van artikel 23 tot segregatie en onderwijskwaliteit en de rol van de overheid.

De Onderwijsraad wil graag input van onderwijsprofessionals over hoe zij de relatie tussen vrijheid van onderwijs en onderwijskwaliteit zien. Is kwaliteit gebaat bij meer vrijheid of is er meer overheidsinvloed nodig.

De Onderwijsraad peilt de meningen over de volgende kwesties:

  • Hoe kijkt u aan tegen de relatie tussen vrijheid van onderwijs en onderwijskwaliteit? Is de onderwijskwaliteit gebaat bij meer vrijheid voor scholen/schoolbesturen? Of is juist meer overheidsinvloed nodig? En zo ja, op welke onderdelen?
  • Leidt de vrijheid van onderwijs – overal in het land – tot een voldoende gevarieerd onderwijsaanbod? Wat betekent de vrijheid van onderwijs voor een gevarieerd aanbod als leerlingaantallen dalen? Hoe pakt een gevarieerd onderwijsaanbod volgens u uit voor sociale cohesie in de samenleving?
  • Hoe verhoudt de vrijheid van onderwijs zich tot toegang op goed onderwijs voor alle kinderen? Hoe pakt de vrijheid van schoolbesturen om veel zelf te beslissen volgens u uit voor segregatie in het onderwijs?
     

Meedenken over deze verkenning?

Reacties kunnen worden gestuurd naar onderwijsvrijheid@onderwijsraad.nl . Reageren is mogelijk tot 15 september 2019.