Onderzoek effect van coronamaatregelen op leerlingen

10 december 2020

Het ministerie van OCW wil leerlingen op middelbare scholen vragen hoe ze de coronamaatregelen ervaren. Daarvoor vragen ze scholen om leerlingen te wijzen op een online vragenlijst.

Op basis van de vragenlijst, deskresearch en interviews krijgt het ministerie input voor het verbeteren van de naleving van de coronamaatregelen op middelbare scholen.


Voorbeeldteksten voor leerlingen en ouders

Het invullen van de vragenlijst kost leerlingen maximaal 10 minuten. Ouders moeten toestemming verlenen als leerlingen jongeren zijn dan 16 jaar. Het ministerie heeft voorbeeldteksten gemaakt voor de werving:

Mondkapjes op, afstand tot je docent, handen wassen en thuisblijven bij verkoudheid. Hoe gaat dit bij jou op school? En wat vind jij ervan? Laat het ons weten en vul voor de kerstvakantie deze vragenlijst in. Misschien win jij wel één van 10 cadeaubonnen t.w.v. €25,-!


Tekst voor toestemming ouders

Onderstaande tekst kan naar ouders worden verstuurd; bijvoorbeeld in de nieuwsbrief (van school) of via mail. Dit gaat over de toestemming van ouders aan leerlingen jonger dan 16 jaar om deze vragenlijst in te vullen.

Vragenlijst coronamaatregelen op school
In de komende dagen ontvangen leerlingen een online vragenlijst over de coronamaatregelen op onze school. Deze vragenlijst is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt landelijk uitgezet bij middelbare scholen. Het ministerie wil graag weten hoe leerlingen op middelbare scholen de coronamaatregelen ervaren. Onder alle deelnemers worden 10 cadeaubonnen verloot t.w.v. €25,-. Is uw kind jonger dan 16 jaar? Bespreek dan met uw kind of u toestemming geeft om de vragenlijst in te vullen. De antwoorden blijven uiteraard vertrouwelijk en worden anoniem verwerkt.