Gezocht: meedenkers voor drie focusgroepen over toekomstbestendig onderwijs

11 juni 2018

De VO-raad nodigt schoolbestuurders, schoolleiders en HR-adviseurs van harte uit om mee te denken over wat de sector in de komende jaren nodig heeft als het gaat om het ontwikkelen van toekomstbestendig onderwijs. Specifiek zijn we benieuwd hoe u vindt dat scholen zich verder kunnen ontwikkelen als professionele organisaties waarin strategisch HRM en een lerende cultuur centraal staan.

Inspirerende trainingen, verdiepende leernetwerken, uitgebreide handreikingen en praktische doe-het-zelf-instrumenten zoals de Schoolfie en de Spiegel Personeel en School. De vraag is nu welke activiteiten en inzichten succesvol waren en welke minder of helemaal niet? En welke ontwikkeling als professionele schoolorganisatie is er al zichtbaar in het vo en hoe zouden we dat nog meer kunnen stimuleren? En hoe kan de VO-raad een bijdrage leveren aan een verdere professionele ontwikkeling in de sector?

Uw inbreng is nodig

Op bovenstaande en andere vragen willen we de antwoorden vinden via een uitgebreid borgingsonderzoek. Uw inbreng is van wezenlijk belang om antwoord te krijgen op de vraag over welke ondersteuning de sector nodig om het concept professionele schoolorganisatie bijvend te verankeren in scholen. We nodigen u dan ook van harte uit voor deelname aan één van onze focusgroepen. De opbrengsten van de focusgroepen worden verwerkt in een tussenrapportage en besproken in de klankbordgroep, bestaande uit experts en vertegenwoordigers van vo-scholen.

Voor wie?

Bestuurders, schoolleiders en HRM-ers die willen meedenken over toekomstbestendig onderwijs en een verdere versterking van de onderwijskwaliteit. 

Waar en wanneer

Er vinden in juni drie focusgroepen plaats. Op maandag 25 juni in Amsterdam, woensdag 27 juni in Driebergen of 29 juni in Amersfoort. Alle bijeenkomsten zijn van 16:00 tot 18:00 uur.Aansluitend bent u van harte uitgenodigd om een broodje mee te eten.

De locaties van de bijeenkomsten worden nader bepaald. Hierbij kijken we aan de hand van de vestigingsplaats van de school van de deelnemers wat de meest optimale plek is.

Interesse?

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor één van de focusgroepen. Uw deelname stellen we zeer op prijs.