Onderzoek ‘Mentale gezondheid en welzijn van scholieren 2022’

24 mei 2022

Onderzoek laat zien dat de mentale gezondheid van de jeugd is afgenomen vergeleken met 2017. In opdracht van het ministerie van OCW doen het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht in het najaar van 2022 nader onderzoek naar deze ontwikkeling en hoe we deze trend kunnen keren. Scholen worden van harte uitgenodigd aan dit onderzoek deel te nemen.

In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: 

  • Hoe gaat het nu met de mentale gezondheid van leerlingen, in vergelijking met voorgaande jaren? 
  • Is de daling in mentale gezondheid onder leerlingen van korte of lange duur?
  • Om welke leerlingen moeten we ons precies zorgen maken?
  • Is er een relatie tussen de aanpak van scholen, bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs, en de mentale gezondheid van hun leerlingen?


De antwoorden op deze vragen vormen belangrijke input voor verdere beleidsvorming de komende jaren op het vlak van het welbevinden van jongeren, en de ontwikkeling van verder ondersteuningsaanbod van programma’s zoals Gezonde School en Welbevinden op School

Bij deelname ontvangt je school het landelijke onderzoeksrapport. Ook wordt voor deelnemende scholen een webinar georganiseerd. Hierin worden de resultaten van het onderzoek gedeeld en wordt verteld hoe je schoolbreed kunt werken aan het welbevinden van leerlingen.

Deelnemen

Het onderzoek vindt plaats in oktober en november 2022. Het Trimbos-instituut neemt contact hierover op met scholen. Op de website van het Trimbos-instituut is meer informatie te vinden over deelname en kan je aangeven of je school wil deelnemen.